Τι είναι το ΕΜΑ;

Το ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Ποια είναι τα οφέλη του ΕΜΑ;

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών στοχεύει στην αρτιότερη οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την παροχή εργαλείων βέλτιστης διαχείρισής του. Τα αναμενόμενα οφέλη από αυτή τη δράση για τους Εθελοντές Αιμοδότες είναι:

  • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους

  • Αναγνώριση της συνεισφοράς των Εθελοντών Αιμοδοτών στην εθελοντική αιμοδοσία

  • Διαχείριση του προφίλ του Εθελοντή Αιμοδότη από τον ίδιο

  • Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και τόνωση του εθελοντισμoύ

  • Δημιουργία ενιαίας Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη

Που μπορώ να δώσω αίμα;

Αίμα μπορείς να προσφέρεις σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ διαθέτει αιμοδοσία. Εάν προσφέρεις αίμα για κάποιον ασθενή που νοσηλεύεται σε Ιδιωτικό νοσοκομείο, καλύτερα είναι να προσφέρεις αίμα στην αιμοδοσία που συνεργάζεται με το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Μάθε ποια αιμοδοσία βρίσκεται κοντά στην περιοχή σου από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

Προγραμματισμένες αιμοδοσίες ανά την Επικράτεια

Αίμα μπορείς να προσφέρεις και σε χώρους εργασίας αλλά και αλλού, όπου οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας με κινητά συνεργεία διοργανώνουν αιμοληψίες. Μάθε για τις προγραμματισμένες αιμοδοσίες ανά την Επικράτεια από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
Περισσότερες πληροφορίες για την αιμοδοσία και τον αιμοδότη μπορείτε να βρείτε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης των Εθελοντών Αιμοδοτών για το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών περιγράφει τη διαδικασία εγγραφής-δημιουργίας λογαριασμού χρήστη των Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ, καθώς και τη λειτουργικότητα που παρέχει το ΕΜΑ στους Εθελοντές Αιμοδότες.