Τι είναι το ΕΜΑ;

Το ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Ποια είναι τα οφέλη του ΕΜΑ;

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών στοχεύει στην αρτιότερη οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την παροχή εργαλείων βέλτιστης διαχείρισής του. Τα αναμενόμενα οφέλη από αυτή τη δράση για τους Συλλόγους/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών είναι:

  • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους

  • Ενιαία καταγραφή όλων των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών και δημιουργία μητρώου Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών

  • Αναγνώριση της συνεισφοράς των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών στην εθελοντική αιμοδοσία

  • Διευκόλυνση του έργου των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών

  • Παροχή εργαλείων ενημέρωσης των μελών των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών

  • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών για τις αιμοδοτήσεις

  • Ηλεκτρονική διαχείριση των συνεργασιών των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών με τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

  • Δημιουργία ενιαίας Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη

Γιατί να γραφτεί ένας Σύλλογος/Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ;

Η εγγραφή ενός Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει να συνεργάζεται με μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, να είναι ενεργός και να πραγματοποιεί εθελοντικές αιμοδοσίες. Ο λόγος που πρέπει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή αφορά στην ύπαρξή του στο ΕΜΑ έτσι ώστε οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας να μπορούν να τον αναζητούν και να καταχωρούν τις αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται από τα μέλη του Συλλόγου/Ομάδας στο ΕΜΑ. Τέλος, με την εγγραφή του, δίνεται η δυνατότητα στο ίδιο το Σύλλογο/Ομάδα να πραγματοποιεί είσοδο στο ΕΜΑ και να αξιοποιεί τα εργαλεία που του παρέχονται μέσω του ΕΜΑ.

Πληροφορίες οργάνωσης και λειτουργίας των συλλόγων/ομάδων εθελοντών αιμοδοτών

Στο συνοδευτικό κείμενο παρέχονται πληροφορίες από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) σχετικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των συλλόγων/ομάδων εθελοντών αιμοδοτών και την υλοποίηση εθελοντικών αιμοδοσιών

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης των διαχειριστών Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών περιγράφει τη λειτουργικότητα που παρέχει το ΕΜΑ στους διαχειριστές Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

ΕίσοδοςΕγγραφή