Εθελοντής Αιμοδότης

Ποιοι Καταχωρούνται Στο Νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ);

Στο ΕΜΑ καταχωρούνται όλοι οι αιμοδότες οι οποίοι προσέρχονται σε κάποια υπηρεσία αιμοδοσίας και συμπληρώνουν το έντυπο “ιστορικού αιμοδότη”, ανεξάρτητα εάν τελικά επιλέγονται να αιμοδοτήσουν ή όχι. Επίσης, στο ΕΜΑ καταχωρούνται όλοι οι αιμοδότες ανεξάρτητα εάν αιμοδοτούν εθελοντικά ή/και για συγγενικό περιβάλλον.

Αλλάζει Κάτι Στην Διαδικασία Ταυτοποίησης Του Αιμοδότη;

Ο αιμοδότης προκειμένου να μπορεί να αιμοδοτεί, θα πρέπει να προσκομίζει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία. Επίσης, είναι απαραίτητος και ο ΑΜΚΑ του (ή το Social Security Number του σε περίπτωση αλλοδαπού). Τα παραπάνω είναι αναγκαία ώστε τα στοιχεία που θα τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών να είναι αληθή, ακριβή και να αποκλείονται οι διπλοεγγραφές.

Σαν Εθελοντής Αιμοδότης Μπορώ Να Εγγραφώ Και Να Αποκτήσω Πρόσβαση Στο ΕΜΑ;

Προκειμένου ένας αιμοδότης να μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ΕΜΑ θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Ο αιμοδότης να προσφέρει αίμα εθελοντικά (όχι για συγγενικό περιβάλλον). Η πληροφορία αυτή δηλώνεται στο έντυπο “ερωτηματολόγιο αιμοδότη” κατά τη διαδικασία της αιμοδοσίας.

2. Τα αποτελέσματα του ορολογικού και του μοριακού ελέγχου του αίματος να είναι αρνητικά.

3. Ο αιμοδότης να έχει δηλώσει στο έντυπο “ερωτηματολόγιο αιμοδότη” ότι επιθυμεί την έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη.

Όταν ικανοποιούνται οι τρείς παραπάνω συνθήκες, το ΕΜΑ αποστέλλει έναν κωδικό εγγραφής στον αιμοδότη, προκειμένου αυτός να μεταβεί στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ και να πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού του. Ο κωδικός αυτός αποστέλλεται στον αιμοδότη μέσω email ή SMS, στη διεύθυνση ή το κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο αιμοδότης στο έντυπο “ερωτηματολόγιο αιμοδότη”.

Τι Όνομα Χρήστη (Username) Και Τι Κωδικό Πρόσβασης (Password) Να Επιλέξω;

Για να είναι έγκυρο το όνομα χρήστη που θα επιλέξετε απαιτείται αυτό να περιέχει από 6 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς ή τους ειδικούς χαρακτήρες «_» ή «.» Δεν επιτρέπονται οι λέξεις admin ή root και παράγωγα αυτών.

Για να είναι έγκυρος ο κωδικός πρόσβασης που θα επιλέξετε απαιτείται αυτός να περιέχει από 6 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες και να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας αριθμός και ένα από τα σύμβολα !@#$%. π.χ. 123abc!

Τι Δυνατότητες Μου Δίνει Σαν Εθελοντής Αιμοδότης Το ΕΜΑ;

Μέσα από το λογαριασμό χρήστη του, ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να βλέπει το ιστορικό των αιμοδοτήσεων του και συγκεκριμένα την ημερομηνία κάθε αιμοδότησης και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αιμοδότηση. Επίσης, ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ), ώστε οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας να μπορούν να τον βρίσκουν άμεσα. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα, ο εθελοντής αιμοδότης να κάνει ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του λογαριασμού χρήστη του για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη. Τέλος, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματη ειδοποίηση-υπενθύμιση από το ΕΜΑ, ώστε να ενημερωθεί όταν έχει περάσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα και μπορεί να πάει να αιμοδοτήσει εκ νέου.

Σε Περίπτωση Που Έχει Καταχωρηθεί Λάθος Κάποιο Στοιχείο Επικοινωνίας Μου Πώς Μπορώ Να Το Διορθώσω;

Ο εθελοντής αιμοδότης έχει τη δυνατότητα μέσα από το λογαριασμό του στο ΕΜΑ να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, email.

Πως Μπορώ Να Αποκτήσω Τη Νέα Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη;

Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη μέσω του λογαριασμού χρήστη που μπορεί να δημιουργήσει στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ).
Συγκεκριμένα, αφού η Υπηρεσία Αιμοδοσίας καταχωρίσει στο ΕΜΑ την εθελοντική αιμοδότηση (όχι για συγγενικό περιβάλλον), κατά την οποία ο αιμοδότης έχει συμπληρώσει στο έντυπο “ιστορικού αιμοδότη” ότι επιθυμεί την έκδοση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων, αποστέλλεται αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός στο κινητό ή το email του αιμοδότη για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο ΕΜΑ. Με τον κωδικό αυτό και ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής, ο αιμοδότης μπορεί να δημιουργήσει το  λογαριασμό του και μέσα από αυτόν να προχωρήσει στη δημιουργία αίτησης για την απόκτηση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη. Η αίτηση ολοκληρώνεται με την επιλογή ενός από τα συνεργαζόμενα σημεία διανομής για την παραλαβή της Ταυτότητας, καθώς και την επιλογή μίας κατάλληλης φωτογραφίας για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Σε Τί Περιορισμούς Υπόκειται Η Φωτογραφία Που Θα Ανεβάσω;

Η φωτογραφία του κατόχου πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
  • Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px
  • Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι : jpg
  • Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1MB
Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου
Φωτογραφίες στις οποίες ο εικονιζόμενος φορά γυαλιά ηλίου δε θα γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πέπλα, μαντίλια ή καπέλα θα πρέπει να αφαιρούνται. Σε περιπτώσεις που αυτά δεν μπορούν να αφαιρεθούν για θρησκευτικούς λόγους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα καλύμματα δεν κρύβουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του προσώπου.

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

Το ΕΜΑ Έχει Σχέση Με Ενοποίηση Της Μηχανοργάνωσης Των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας;

Το κυρίως αντικείμενο του ΕΜΑ περιορίζεται στη δημιουργία ενός κεντρικού και ενιαίου μητρώου αιμοδοτών. Το ΕΜΑ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα τοπικά πληροφοριακά συστήματα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας διότι αυτά εκτελούν και άλλες λειτουργίες της αιμοδοσίας, όμως αυτά θα πρέπει να διασυνδεθούν με το ΕΜΑ προκειμένου να αξιοποιούν την κεντρική βάση δεδομένων αιμοδοτών του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

Πως Γίνεται Η Εκπαίδευση Των Χρηστών Του ΕΜΑ Και Πώς Αυτοί Υποστηρίζονται;

Ειδικές ομάδες εκπαίδευσης του Γραφείου Αρωγής Χρηστών του ΕΜΑ πραγματοποίησαν εκπαιδεύσεις των χρηστών στους χώρους των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Για την υποστήριξη των χρηστών του ΕΜΑ έχει οργανωθεί και λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών. Για οποιοδήποτε θέμα, οι χρήστες του συστήματος, μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου στο 215 2157865 (καθημερινές 09:00-17:00) καθώς και μέσω email στο helpdesk@blooddonorregistry.gr

Πως Χρησιμοποιούν Το ΕΜΑ Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας Που Δεν Διαθέτουν Τοπικό Πληροφοριακό Σύστημα;

Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας που δε διαθέτουν τοπικό πληροφοριακό σύστημα αξιοποιούν όλες τις λειτουργίες που παρέχει το ΕΜΑ, απευθείας από αυτό, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Το ΕΜΑ Παρέχει Ασφάλεια Στα Δεδομένα Που Τηρούνται Σε Αυτό;

Το Ε.ΚΕ.Α. και η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων που τηρούνται στο ΕΜΑ, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές πρακτικές. Έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται ειδική πολιτική ασφαλείας και έχει ληφθεί ειδική άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (α/α Μητρώου Αδειών: 1598).

Ποιοι Έχουν Πρόσβαση Στα Δεδομένα Του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών;

Η πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών είναι αυστηρά διαβαθμισμένη σύμφωνα με το ρόλο και τα δικαιώματα του κάθε χρήστη.

Τι Θα Απογίνουν Τα Παλιά Στοιχεία Αιμοδοτών Που Τηρούνται Στα Τοπικά Πληροφοριακά Συστήματα;

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΜΑ είναι η μετάπτωση των δεδομένων (στοιχεία και ιστορικό αιμοδοτών, αιμοδοτήσεις, αποτελέσματα ελέγχων αίματος) που ήδη τηρούνται στα υπάρχοντα τοπικά πληροφοριακά συστήματα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Τα αρχεία αυτά συλλέγονται από τα τοπικά συστήματα και μετά από ειδική επεξεργασία και συγχώνευση εγγραφών θα ενσωματωθούν στο ΕΜΑ. Η επεξεργασία αυτή θα διασφαλίσει ότι μόνο τα έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα θα επιτραπεί να εισαχθούν στο νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

Ποιοι Θα Καταχωρούνται Στο Νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών;

Στο ΕΜΑ θα καταχωρούνται όλοι οι αιμοδότες που επισκέπτονται κάποια υπηρεσία αιμοδοσίας και συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο “Ιστορικό αιμοδότη”, ανεξάρτητα εάν τελικά αιμοδότησαν ή όχι.

Αλλάζει Κάτι Στην Διαδικασία Ταυτοποίησης Του Αιμοδότη;

Ο αιμοδότης πρέπει να προσκομίζει και να επιδεικνύει στον αρμόδιο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία. Επίσης, έιναι απαραίτητο να διαθέτει ΑΜΚΑ ή Social Security Number της χώρας προέλευσής του.

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Τι Είναι Το Μητρώο Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών Του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών;

Στο πλαίσιο του ΕΜΑ δημιουργείται και το εθνικό μητρώο Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εθελοντικής αιμοδοσίας καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών προκειμένου να μπορέσουν να συνεργάζονται με μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, να είναι ενεργοί και να πραγματοποιούν εθελοντικές αιμοδοσίες. Ο λόγος που πρέπει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή αφορά στην ύπαρξή τους στο ΕΜΑ έτσι ώστε οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας να μπορούν να τους αναζητούν και να καταχωρούν τις αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται απο τα μέλη των Συλλόγων/Ομάδων στο ΕΜΑ.

Πως Επηρεάζεται Η Σχέση Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών Με Τη Συνεργαζόμενη Υπηρεσία Αιμοδοσίας;

Με τον ερχομό του ΕΜΑ δεν αλλάζει κάτι στη σχέση Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών με τη συνεργαζόμενη Υπηρεσία Αιμοδοσίας. Οι Σύλλογοι/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών συνεχίζουν να συνεργάζονται με τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας με τον τρόπο που συνεργάζονταν μέχρι πριν τη λειτουργία του ΕΜΑ.

Ποιοι Σύλλογοι Μπορούν Να Γραφτούν Στο ΕΜΑ;

Σημειώνεται ότι στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών ο όρος «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών» περιλαμβάνει:

  • οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο ιδρυτικό έγγραφο ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τη νομική μορφή του και αναφέρει στους σκοπούς ίδρυσής του την εθελοντική αιμοδοσία
  • οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο ιδρυτικό έγγραφο ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τη νομική μορφή του και δεν αναφέρει στους σκοπούς ίδρυσής του την εθελοντική αιμοδοσία, όμως θέλει να συμβάλει σε αυτή
  • οποιοδήποτε σύνολο φυσικών προσώπων χωρίς νομική μορφή που θέλει να συμβάλει στην εθελοντική αιμοδοσία

Πως Μπορεί Να Εγγραφεί Ένας Σύλλογος/Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Στο ΕΜΑ;

Οι Σύλλογοι/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών από μόνοι τους. Ένας εκπρόσωπος τους, ο οποίος θα έχει το ρόλο του διαχειριστή τους στο ΕΜΑ, συμπληρώνει τη σχετική φόρμα εγγραφής και ολοκληρώνει την εγγραφή του Συλλόγου/Ομάδας μέσω του διαδικτύου. Η επιβεβαίωση των στοιχείων πραγματοποιείται από το γραφείο αρωγής χρηστών του ΕΜΑ και η αποδοχή του σαν ενεργός Σύλλογος/Ομάδα γίνεται από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας με την οποία συνεργάζεται. Ένας Σύλλογος/Ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερες από μια Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Ένας Σύλλογος/Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Μπορεί Να Έχει Περισσότερους Από Έναν Διαχειριστές;

Οι Σύλλογοι/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών θα πρέπει να επιλέξουν μόνο ένα άτομο ως διαχειριστή προκειμένου αυτό να χειρίζεται το ΕΜΑ για λογαριασμό του Συλλόγου/Ομάδας.

Τι Στοιχεία Χρειάζεται Να Γνωρίζει Ο Διαχειριστής Για Να Πραγματοποιήσει Την Εγγραφή Στο ΕΜΑ;

Προκειμένου ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει την εγγραφή του Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ, θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία του Συλλόγου/Ομάδας που εκπροσωπεί (επωνυμία/ονομασία, έτος ίδρυσης, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας με αυτόν. Θα χρειαστεί επίσης να καταχωρίσει κάποια προσωπικά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο διαχειριστή, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΔΤ ή ΑΔ/β) και να επιλέξει τα αναγνωριστικά του ως χρήστης του ΕΜΑ (username & password). Ακόμη θα πρέπει να καταχωρίσει στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Εξορμήσεων και του Νόμιμου Εκπρόσωπου (εφόσον υπάρχει) του Συλλόγου/Ομάδας.

Σημείωση: Εάν ο Σύλλογος δεν έχει καταστατικό τότε δεν έχει ούτε σφραγίδα και ανήκει στην κατηγορία αυτών που δεν έχουν νόμιμο εκπρόσωπο (Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών).

Τι Όνομα Χρήστη (Username) Και Τι Κωδικό Πρόσβασης (Password) Να Επιλέξω;

Για να είναι έγκυρο το όνομα χρήστη που θα επιλέξετε απαιτείται αυτό να περιέχει από 6 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς ή τους ειδικούς χαρακτήρες «_» ή «.» Δεν επιτρέπονται οι λέξεις admin ή root και παράγωγα αυτών.

Για να είναι έγκυρος ο κωδικός πρόσβασης που θα επιλέξετε απαιτείται αυτός να περιέχει από 6 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες και να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας αριθμός και ένα από τα σύμβολα !@#$%. π.χ. 123abc!

Γιατί Το ΕΜΑ Δεν Δέχεται Τον Κωδικό Επιβεβαίωσης Για Την Ολοκλήρωση Της Εγγραφής;

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας, το ΕΜΑ σας στέλνει μέχρι 2 κωδικούς επιβεβαίωσης, τους οποίους πρέπει να εισάγετε στα σχετικά πεδία προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας:

  • Ένας κωδικός επιβεβαίωσης σας στέλνεται στο email για την επιβεβαίωση της email διεύθυνσής σας

  • Σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, το ΕΜΑ σας στέλνει και δεύτερο κωδικό επιβεβαίωσης με sms για την επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας.

Εάν δεν έχετε καταχωρήσει αριθμό κινητού λαμβάνετε μόνο τον κωδικό επιβεβαίωσης email. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον κάθε κωδικό επιβεβαίωσης στο σωστό αντίστοιχο πλαίσιο.

Ο Διαχειριστής Είναι Υποχρεωμένος Να Καταχωρίσει Στο ΕΜΑ Τους Εθελοντές Αιμοδότες Του Συλλόγου/Ομάδας;

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής δεν καταχωρίζει στο ΕΜΑ τους εθελοντές αιμοδότες του Συλλόγου/Ομάδας του. Η καταγραφή των Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και μόνο τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα στελέχη αυτών έχουν πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των αιμοδοτών.

Ποιές Είναι Οι Υποχρεώσεις Του Διαχειριστή Συλλόγου/Ομάδας Σχετικά Με Το ΕΜΑ;

Ο διαχειριστής Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών πραγματοποιεί την εγγραφή του Συλλόγου/Ομάδας, από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί, στο μητρώο και μπορεί να πραγματοποιεί είσοδο στο ΕΜΑ για λογαριασμό αυτού του Συλλόγου/Ομάδας. Χρησιμοποιώντας το ΕΜΑ, ο διαχειριστής μπορεί να αξιοποιεί τα εργαλεία που παρέχονται από αυτό έτσι ώστε: να ενημερώνει τα στοιχεία του Συλλόγου/Ομάδας, να διαχειρίζεται τις συνεργασίες του Συλλόγου/Ομάδας με τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, να βλέπει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιμοδοτήσεις των μελών του Συλλόγου/Ομάδας, κλπ.