Τι είναι το ΕΜΑ;

Το ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Ποια τα οφέλη του ΕΜΑ;

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών στοχεύει στην αρτιότερη οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την παροχή εργαλείων βέλτιστης διαχείρισής του. Τα αναμενόμενα οφέλη από αυτή τη δράση για τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας είναι:

  • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους

  • Απλοποίηση στη διαχείριση των στοιχείων των αιμοδοτών, ανάκτηση του πλήρους και ενιαίου ιστορικού τους

  • Παροχή πρόσβασης σε ενιαία στατιστικά στοιχεία

  • Ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού φόρτου στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων από την τήρηση επιμέρους αρχείων

  • Ενιαία καταγραφή και διαχείριση των συνεργασιών των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας με τους Συλλόγους/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών

  • Παροχή εργαλείων αναζήτησης και ενημέρωσης των αιμοδοτών

  • Δημιουργία ενιαίας Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη

Κατάλογος εγγεγραμμένων στο ΕΜΑ Υπηρεσιών αιμοδοσίας

Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των εγγεγραμμένων στο ΕΜΑ Υπηρεσιών Αιμοδοσίας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης των χρηστών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών περιγράφει τη λειτουργικότητα που παρέχει το ΕΜΑ στους χρήστες Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

Είσοδος