Γραφείο Αρωγής Χρηστών ΕΜΑ

Τηλ.: +30 215-2157865

Email: helpdesk@blooddonorregistry.gr

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα εώς Παρασκευή, 09:00 – 17:00