Αλλαγές στη διαδικασία αίτησης για απόκτηση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη – Ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα μέσω gov.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αίτηση για απόκτηση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη έχει αλλάξει και δεν περιλαμβάνει την επιλογή σημείου παράδοσης για την παραλαβή της σε έντυπη μορφή.

Οι ταυτότητες που έχουν ήδη παραληφθεί σε έντυπη μορφή, καθώς και όσες βρίσκονται έτοιμες προς παράδοση στα επιλεγμένα καταστήματα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου (pdf) της ταυτότητάς σας μέσα από το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, καθώς και δυνατότητα έκδοσης του wallet εγγράφου της ταυτότητάς σας μέσω της εφαρμογής κινητού gov.gr wallet.